Avgiftshöjning 1 april 2023

Vid genomgång av föreningens budget inför verksamhetsåret
2022-2023 har styrelsen beslutat om höjning av årsavgifterna
med 5% från och med den 1 april 2023.
 

Mer information går att läsa under fliken "dokument". 

17 Jan 2023